Tâm lý con người & những cái kho

“Sở thích tích trữ đồ” - bạn không phải là người duy nhất! Tâm lý tự nhiên của con người là tích trữ, chúng ta có thói quen giữ lại mọi thứ từ vỏ hộp sản phẩm, đồ chơi, các loại máy móc không còn chức năng sử dụng phù hợp đến quần áo giày [...]
read more

Chất Liệu Bê Tông

CONCRETE Concrete is a non-shaped and plastic material when freshly made, but extremely harden when it is dry. This allows designers to creatively form concrete in any sphere, giving it limitless potential to be in any shape, size and have any texture. Chapel in Valleaceron – Spain – S.M.A.O Concrete in traditional & contemporary architecture [...]
read more
error: Content is protected !!
VN / EN